De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten


Afvoer hemelwater problematisch door verstening? Niet nodig!


In de reportage “afvoer van hemelwater problematisch; stop de verstening” wordt het zeer actuele probleem van extreme neerslag aan de kaak gesteld. Het verbond van Verzekeraars schat dat er jaarlijks € 100 miljoen aan schade wordt veroorzaakt door wateroverlast. De problemen met wateroverlast worden niet alleen veroorzaakt door de extreme neerslag, maar ook door de zogenaamde verstening van Nederland. Steeds meer tuinen en openbare ruimte zijn voorzien van bestrating waardoor het hemelwater moeilijker wordt afgevoerd. Via verschillende initiatieven worden burgers nu aangemoedigd om een gedeelte van de bestrating in hun tuin in te ruilen voor groen, waardoor hemelwater makkelijker kan worden afgevoerd. Naast de burgerinitiatieven zijn ook gemeenten bezig om ervoor te zorgen dat het vele hemelwater zo minimaal mogelijke overlast veroorzaakt. Zo worden er bijvoorbeeld tijdelijke bufferzones voor hemelwater ingericht in de vorm van wadi’s en waterpleinen.

Vanzelfsprekend is groen in een tuin of openbare ruimte mooier dan alleen maar stenen, maar de zogenaamde verstening hoeft er helemaal niet voor te zorgen dat hemelwater niet makkelijk kan worden opgenomen in de ondergrond. De Morssinkhof Groep heeft een aantal oplossingen in haar productprogramma opgenomen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van wateroverlast.

UNI-Priora® Aqua (waterpasserende stenen)
UNI-Priora® Aqua stenen zijn waterpasserende stenen met sinusvormige afstandhouders en een optimale verband-technologie. De UNI-Priora® Aqua stenen zijn in Duitsland ontwikkeld en reeds ruimschoots toegepast. In Nederland worden UNI-Priora® Aqua stenen door de Morssinkhof Groep in licentie geproduceerd.Weliswaar afhankelijk van het te gebruiken voegmiddel, kan gesteld worden dat bij het toepassen van UNI-Priora® Aqua stenen het waterpasserende vermogen ruim 30% meer is dan de daarvoor in Duitsland bestaande richtlijn.
UNI-Priora® Aqua stenen leveren een bijdrage aan integraal waterbeheer in woonwijken en op grote terreinen, zoals parkeerplaatsen.

Geostone® Aqua (waterdoorlatende stenen)
Geostone® Aqua is een waterdoorlatende steen, welke bestaat uit dragend open structuurbeton met een filterende deklaag. De Geostone® Aqua is speciaal ontworpen om het regenwater zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de natuurlijke grondwaterstand. De constructie van de steen is optimaal door een filterende deklaag en voldoet aan de in de norm NEN-EN 1338 gestelde eisen.

Drain molgootsysteem
Het Drain Molgootsysteem is een uitgekiend systeem van 1 recht element (van 30 x 10 x 100 cm) en acht verschillende elementen, waarmee bochten, in- en uitstroomgoten en splitsingen kunnen worden gecreëerd.
Het Drain Molgootsysteem kan met en zonder schijnvoeg worden geproduceerd. De elementen zijn 10 cm dik en hebben een holling van 1 cm. De dikte van de elementen zorgt voor een zeer stevige constructie welke overrijdbaar is. De holling van 1 cm zorgt voor voldoende afvoer van het water zonder dat bijvoorbeeld fietsers hinder ondervinden.

Grasbetonblokken
Grasbetonblokken zijn betonnen verhardingselementen die bestand zijn tegen een hoge verkeersbelasting. De blokken zijn voorzien van grote gaten waar gras door kan groeien en kennen een hoge waterdoorlatendheid. Deze grasbetonblokken worden vaak toegepast langs wegen om de veiligheid te vergroten en voor het aanleggen van bijvoorbeeld parkeerterreinen die niet continu worden gebruikt. Door de openingen in de grasbetonblokken kan niet alleen gras groeien, wat zorgt voor een groen uiterlijk, maar kan tevens het hemelwater eenvoudig worden afgevoerd naar de ondergrond.

Waterdoorlatende rioolbuizen
De ongewapende WDL-buizen zijn betonnen buizen met een waterdoorlatende structuur. Het regenwater wordt niet alleen via het riool afgevoerd, maar, mits juist toegepast en in het belang van het bijdragen aan het in stand houden van de juiste grondwatercondities, ook gedeeltelijk opgenomen in de bodem.

Voor meer informatie over de waterregulerende bestratingsmogelijkheden van de Morssinkhof Groep kunt u contact opnemen met ons via mail of telefoonnummer 074 – 242 60 00.


‹ Terug naar overzicht