De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten


Morssinkhof Groep en Dubokeurmerk

In een bericht welke op 8 oktober j.l. op de site van Nibe is geplaatst wordt de Morssinkhof Groep verweten dat wij onterecht gebruik maken van het Dubokeurmerk. Bij deze willen wij u graag informeren over onze stellingname omtrent dit keurmerk.

Het Dubokeurmerk is een milieukwaliteitslabel voor bouwproducten gebaseerd op een levenscyclusanalyse en wordt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) toegekend aan producten met een geringe milieubelasting.

In 2008 hebben de volgende producten van de Morssinkhof Groep het Dubokeur ontvangen:
-Betonstraatsteen en betontegel (Morssinkhof Groep Hardenberg). Klik hier om het certificaat te bekijken. 
-Betonstraatsteen en betontegel (Morssinkhof Groep Hengelo). Klik hier om het certificaat te bekijken.
-Betonstraatsteen (Morssinkhof Groep Malden). Klik hier om het certificaat te bekijken.

Voor alle certificaten geldt dat deze geldig waren tot 31 augustus 2010. De Morssinkhof Groep heeft er bewust voor gekozen om onze producten niet opnieuw te laten certificeren omdat wij van mening zijn dat het Nibe niet voldoende actie onderneemt om Dubo gekeurde producten te promoten en om er voor te zorgen dat Dubo gekeurde producten worden voorgeschreven. De zogenaamde meerwaarde van het Dubokeur, zo is uit de praktijk gebleken, weegt naar onze mening niet op tegen de kosten die de (her)certificering met zich mee brengt. Wij hebben bij het Nibe meerdere keren aangegeven dat wij onze producten graag weer laten certificeren als wij hier de meerwaarde wel van kunnen inzien.

De Morssinkhof Groep is zich wel degelijk bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar producten zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren en zien wij het belang van bepaalde certificering wel degelijk in. Echter zijn wij van mening dat het grof betalen voor bepaalde certificering ook voor ons een toegevoegde waarde moet hebben.

De Dubokeur-certificaten hebben wij op onze website laten staan om aan te tonen dat onze producten voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn opgesteld in 2008. Wij pretenderen nergens dat onze producten op dit moment nog steeds over het Dubokeur beschikken. Om toch mogelijke misverstanden te voorkomen hebben wij besloten om bij de certificaten, zoals wij deze op de website laten staan, een korte toelichting te geven over het feit dat wij onze producten niet opnieuw hebben laten certificeren en dat het certificaten betreft die tot 31 augustus 2010 geldig waren.

Om u te overtuigen van het feit dat de Morssinkhof Groep wel degelijk bewust is van haar rol ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen verwijzen wij u graag naar onze duurzaamheidsverklaring.‹ Terug naar overzicht