De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten


Prestatieverklaringen ( (Declaration of Performance) Morssinkhof Groep online

Op 1 juli 2013 wordt de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) van kracht. Dit is de opvolger van de Richtlijn Bouwproducten (CPD). De CPR heeft de status van Verordening, terwijl de CPD “slechts” een Richtlijn was. Het doel van de CPR (en van de CPD) is het op de markt kunnen brengen van producten zonder handelsbelemmeringen.

Vanaf deze datum moeten alle bouwproducten, waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat, voorzien zijn van CE markering gebaseerd op het nieuwe wettelijke kader van de CPR. Een van de belangrijkste eisen van de CPR is dat voor producten die met CE-markering op de markt worden gebracht door de producent een Prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP) wordt opgesteld. Dit is een verklaring van de producent waarin de prestaties van het bouwproduct zijn vastgelegd. De verklaringen in de DoP zijn gekoppeld aan de essentiële productkenmerken, zoals vastgelegd in Annex ZA van de productnorm.

De verschillende prestatieverklaringen (DoP) welke op de producten van de Morssinkhof Groep van toepassing zijn, kunt u hier downloaden (onderverdeeld per productielocatie).

‹ Terug naar overzicht