De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten


Voorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen zijn op alle verkopen en daaruit voortvloeiende leveranties en betalingen de meest recente “Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten, zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)” van toepassing.

Ter vervanging van de hiervoor bedoelde voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Betonhuis, de branchevereniging voor de cement- en betonindustrie, in voorbereiding. Zodra deze van toepassing zijn, zullen we daarover op onze offertes, orderbevestigingen, etc. berichten.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014).

Klik hier voor de Aanvullende voorwaarden en condities bij de verkoop en leverantie van projectspecifieke producten van de Morssinkhof Groep.